Aner for Hansen

At kalde mine aktiviteter vedr. Hansen-slægten for slægtsforskning er nu nok at tage munden lidt for fuld. Det kan man godt, men det vil jeg ikke…

Forskning bygger på metode og dokumentation. Specielt det sidste kan være svært, med kilder der er mangelfulde. En del er veldokumenteret, mens en del aldrig bliver andet end indicier.

Aner for Henrik Hansen
Der er dog nogle hovedtræk, som er meget sikre.

På min moders side – stærke kvinder, hed det sig…
Måske er det en selvfølge at kvinder er stærke, men alt andet lige er nogen nu nok stærkere end andre. Det er mit indtryk, at såvel min egen moder, som mormor og oldemor er stærke på den måde at de er egne – ligesom katten.

  • Samsø, Nordby – her kommer en gren fra via min Moder: Og da alt er fedtet ind i alt på en lille ø kan aner findes tilbage til 1600-tallet via www.samsoeroots.dk
  • Silkeborg og omegn
  • Forbi Thisted et sted, så sikkert ret fattige folk

På min Faders side – mange smede
Efter nogen tids roden med min fars gren af familien står det klart at rækken er smede går langt bagud og faktisk ender i det Nordjyske – hvilket jeg jo ville have forsvoret at skulle tilhøre. Min far bliver uddannet hos Sabro i 30erne som maskin-etellerandet, maskinarbejder eller maskinmester. Han far, Marius er så godt møbelsneker, men derefter er det smede hele vejen helt op til Asaa.

  • Ejnar Villiam Hansen, maskin
  • Marius Hansen, møbelsnedker
  • Simon Hansen, smed, Fyn, Skovby gifter sig med Inger Marie Larsen, datter af
  • Lars Christensen, smed, Dronninglund, Asaa vistnok søn af
  • Christen Hansen, smed, Asaa – blev også kaldt Christen Smed / Christen Hansen Smed og er noteret for at være husfæster og byesmed i Aså i starten af 1800-tallet.

Og ellers er der en gren der ender på Djursland i overvejende grad Mols.