Rense el. afkalke cirkulationspumpe

Så kom den årlige eller 2. årlige rensnings af cirkulationspumpen til det varme vand. En Grundfos-sag. Det er som regel kalk, der samles og den afkalkes/renses således

  • Sluk for strømmen til cirkulationspumpens
  • Luk for haner/ventiler, så cirkulationspumpen isoleres.
  • Derpå kan de 4 4 mm umbrakoskruer fjernes og pumpehuset tages af
  • Man kan nok dreje rundt på pumpen, men kun med besvær
  • Skru den store skrue ud i modsatte ende. Der vil typisk være en del kalk aflejret, der gør det svært at få den ud.
  • Nu kan man fjerne aflejringer manuelt og evt. sætte pumpen sådan at man kan hælde noget kalkfjerne el. eddikesyre ned i lejeret. Det vil bruse lidt.
  • Samtidig drejer man lidt rund og lidt efter lidt går akslen langt lettere til den løber frit.
  • Kom evt. mere afkalkning i flere gange.
  • Når akslen løber frit igen monteres hele molevitten omvendt.