Linolie som grunder

Linolie

Anvendes bl.a. til grundbehandling af træet.

Det er ligesom med olivenolie, den koldpressede er den bedste og mest “linde”. Den er lys og kommer lettest ind i træet.

Den varmpressede eller hvor olien er trukket ud med f.eks. benzin er mørk og lidt småvammel i lugten.

Fra http://www.linolie.dk/, som indeholder masser af “best practice”:

Baggrunden for linoliens brug til maling, gennem århundreder er, at de små molekyler først trænger ind imellem træets ved, derefter hærder bl.a. linolensyren op til et fast stof (Linoxyn) ved binding til iltmolekyler. Under hærdningen udvider olien sig 18 – 20 %. Udvidelsen har den fordel – at træets porer lukker til. Hvis man har tilført en overflade for meget linolie, så der dannes skind udenpå træet kan man ofte se rynker på overfladen, på grund af denne udvidelse.

Imprægnering af træværket: Før malerbehandling bør alt træ, også nyt træ, imprægneres godt med rå linolie. Man kan stryge olien på med pensel, dyppe eller lægge træet i linolie bad. Hvis linolien opvarmes til 60 °C bliver indtrængningen endnu bedre. Linolien mindsker træets optagelse af vand og dermed også mulighederne for angreb af råd og svamp. Denne linolie bør ikke have over 2 % sikkativ iblandet. Olien skal jo have tid til at trænge godt ind i træet inden den hærder op.
Man kan evt. ydermere tilføre træet et antisvampemiddel : f.eks. 1 % Preventol (Miljøskadeligt).
Atamon eller zinksulfat opløses kun i vand – ikke i linolie og egner sig derfor ikke – men de kan bruges i slamfarve, der er baseret på vand og kan forstærkes med linolie.